Q&A

Voor wie?

Een coach is voor iedereen, maakt niet uit hoe oud je bent, of welke positie je hebt, of hebt gehad. Het feit dat je zoekt op deze website geeft misschien al aan dat je ergens tegenaan loopt, of dat je op zoek bent naar verandering. Ik kan je daarbij helpen. Je zult ontdekken dat veel antwoorden in jezelf liggen en dat ik je alleen maar help ze te vinden. Je zult jezelf beter leren kennen en zult beter gaan herkennen waar je sterke kanten liggen en welke kanten je meer wilt ontwikkelen. Als je die verandering wilt, is een afspraak maken voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek een goede eerste stap. Alles is vertrouwelijk, dus ook die kennismaking. Schroom dus niet, en stuur een berichtje dan bel of mail ik je zo spoedig mogelijk!

Wat kan ik verwachten?

We starten met een kort kennismakingsgesprek. Daarin stemmen we af of er wederzijds vertrouwen is op een positief resultaat. Daarna gaan we kijken naar jouw doelen en in overleg bepalen we hoe we die gaan behalen. Tijdens de gesprekken zal ik er alles aan doen om je te begrijpen, je uit te dagen en te motiveren. De gesprekken gaan diep, maar leveren ook veel op. Inzichten in jezelf, in je gedrag en je omgeving kosten veel energie, maar leveren ook veel op: herkenning, erkenning, rust en verbondenheid met jezelf en de mensen om je heen. Soms geef ik oefeningen mee die je thuis of op het werk in de praktijk gaat brengen. Samen kijken we hoe dat ging, waar je tegenaan liep, of wat je ontdekte. Door alle gesprekken heen loopt de rode draad van jouw doelen. Die hou ik voor je in de gaten help je om dat doel te bereiken. Een gemiddeld coachingstraject duurt gemiddeld 6-8 gesprekken.

Hoe voelt het?

Door de diepgaande gesprekken kom je veel van jezelf tegen. Hoe voel je je echt, wat is er nodig, waar wil je naar toe? Is het leven wat je nu leeft goed voor je, geeft het je wat je nodig hebt? Hoe kun je ervoor zorgen dat je meer kunt leven en werken vanuit jezelf? In de coaching werken we op dit niveau, ik loop met je mee, zal je liefdevol confronteren, uitdagen en motiveren nieuwe keuzes te maken. Dat doet soms pijn. Vergelijk het met een splinter in je vinger. Het kan soms meer zeer doen om hem eruit te halen, dan hem te negeren. Maar door hem te verwijderen, verdwijnt de pijn en kan het genezen. Laten zitten zorgt ervoor dat het lijkt of er niets aan de hand is, maar ondertussen kan het gaan ontsteken en zweren en meer pijn doen, dan wanneer je de splinter al veel eerder verwijderd had.

Wordt het beter?

Ja, dat wordt het! Wanneer je bereid bent eerlijk naar jezelf te kijken, jezelf te helpen door energie en toewijding in je eigen ontwikkeling te stoppen, dan zul je merken dat je je beter gaat voelen, en met meer voldoening zult leven en werken. Samen met mij, maar ook alleen zul je de stappen zetten die je daarbij helpen.

Wie is de coach?

Ik ben Dineke Grutter, psycholoog en coach. Na mijn werk in de gezondheidszorg richt ik me nu op het coachen en begeleiden van individuen, teams en organisaties om het belangrijkste potentieel te ontwikkelen, namelijk die van ieder mens!

Waar is de praktijk?

Ik ben heel flexibel, werk op locatie of vanuit mijn werkplek in Leiden. Sommige coachees vinden het fijn om bijvoorbeeld te lopen tijdens een gesprek. Dat is prima, ik loop graag met je mee.

Wordt het vergoed?

Coaching wordt helaas niet vergoed. Het is een investering in jezelf, die zichzelf zeker terugbetaalt door meer voldoening en bevlogenheid. Er zijn wel een aantal manieren waarop je bijvoorbeeld een deel van de kosten zou kunnen laten vergoeden.

Via uw werkgever

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren..

Via de Arbo-dienst van uw bedrijf


Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie. Hierbij dient u contact op te nemen met de bedrijfsarts

Via de belasting

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst. De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Via de ziektekosten

Coaching valt niet onder primaire ziektekosten en worden daardoor meestal niet (geheel) vergoed. Coaching wordt door een zorgverzekeraar vaak vergoed onder de noemer counseling, psychosociale hulpverlening of alternatieve behandelingen. Soms bieden verzekeraars (bijvoorbeeld Energiek) een aparte vergoeding voor coaching. Wij adviseren u daarom de mogelijkheden voor vergoeding van coaching na te gaan bij uw ziektekostenverzekeraar.

Via PGB

Mensen met een PersoonsGebondenBudget kunnen in een aantal gevallen de kosten via PGB vergoedt krijgen.

Via het UWV

Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met je UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.